November 14, 2005

nuair bha mi òg

Bha mi 'cur seann bhideo dhan chomputair an t-seachdain sa chaidh. Seo mise bho chionn faisg air 20 bliadhna:


Càit' an deach na bliadhnaichean?