February 17, 2005

anmoch ’s mi ’g èirigh

Mu dheireadh thall, tha mi (faisg air) deiseil ri tilleadh dhan bhlog. Cha robh ùidh agam air rudan poilitigeach an dèidh a’ thaghaidh an uiridh – cha robh mi ag èisdeachd ris a’ rèidio neo a’ leughadh na pàipearean-naidheachd. Nise, ged a tha mi deònach gu leòr ri tilleadh dha na cuspairean seo, feumaidh mi faighinn “up to speed” air na tha dol. Ach seo pìos beag a mhothaich mi an diugh, bhon BBC:
First Minister Rhodri Morgan has echoed Tony Blair's opinion that London mayor Ken Livingstone should say sorry for a 'Nazi' comment to a Jewish reporter.

Mr Livingstone has so far refused to apologise for likening an Evening Standard journalist to a "concentration camp guard" at an event on Friday.

As well as the prime minister, Culture Secretary Tessa Jowell and Jewish community leaders have said Mr Livingstone should apologise.

Tory MP Boris Johnson, however, said Mr Livingstone should not say sorry but "stick to his guns".

Tha e math ri fhaicinn gu bheil na Toraidhean a’ dèanamh fhathast na tha iad a’ dèanamh as fheàrr.