November 03, 2004

stàitean mi-aonaichte

Chan eil mi 'tuigsinn an duthaich seo. Idir.