February 28, 2004

sneachd a' taomadh oirnn a nuas . . .


(dealbh: Tom Crilley)

Fhuair Halifax còrr is 3 troighean (90 cm) sneachda an t-seachdain sa chaidh. Chuir iad ainm air a' bhliosard: White Juan, an dèidh Doineann Juan, a thàinig gu cruaidh an uiridh as t-fhoghar:


(dealbh: CP PHOTO/Andrew Vaughan)