February 17, 2004

fàilte

Fàilte dhan bhlòg! Cha do rinn mi riamh a leithid, ach tha mi'n dùil gum bi mi sgrìobhadh air iomadh cuspair: poileataics (Ameireaganach gu h-àraid, ach Canadach is Albannach cuideachd), cànain, ceòl, is cultur. Chì sinn mar thèid e.